20 Replies to “TUYỆT ĐỈNH TAEKWONDO | TỔNG HỢP VÕ THUẬT ĐẸP MẮT HD”

  1. Ngoài đời nhảy vậy để hở khoảng trống như thế ko khéo bị nó đạp cho vỡ trướng nát dái ko trừng

  2. Đá có thể đẹp nhưng cái quan trọng là khi ẩu đả nó là thực chiến chứ không phải biểu diễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *